Gojak 5000

Gojak 5000 (15219 bytes)

Gojak zapeljemo ob kolo vozila  (9270 bytes)
Dvignemo zaporno vzmet  (8914 bytes)
Z nekaj pritiski na stopalko vozilo dvignemo (8707 bytes)
Ko je vozilo dvignjeno, ga preprosto potisnemo v željeno smer, ne da bi pri tem kakorkoli poškodovali vozilo (10199 bytes)
Gojak odstranimo tako, da sprostimo zaporno vzmet, in Gojak zapeljemo vstran od koles (8914 bytes)